Lesy ČR uspěly při hodnocení zadavatelů veřejných zakázek

Žebříčky státních a městských firem sestavené podle kvality zadávání veřejných zakázek dnes v Praze zveřejnilo sdružení EconLab při Univerzitě Karlově. Státní podnik Lesy ČR získal 88 ze sta bodů. V kategorii „Státní firmy“ se spolu s akciovou společností ČEPRO dělí o prvenství.

Porovnat zadavatele veřejných zakázek a informovat o jejich počínání veřejnost, to je smyslem výzkumného projektu sdružení EconLab. Cílem je poukázat na problematické i úspěšné zadavatele. Lesy České republiky získaly ocenění „Dobrý zadavatel 2014“. Bodové hodnocení vypovídá o otevřenosti zadavatele a dále o tom, zda je soutěž postavená na konkurenci. Výzkumný tým zajímala také možnost kontroly vynaložených prostředků. Jak je uvedeno na webu projektu: „Informace o zakázkách uveřejněné na profilu Lesů ČR jsou kvalitní a o zakázky se uchází dostatečný počet firem, takže se vytváří konkurence.“ Údaje čerpali výzkumníci z Věstníku veřejných zakázek a z profilu zadavatele. „Ocenění je uznáním profesionality našich zaměstnanců a samozřejmě nás potěšilo. Každá zpětná vazba navíc pomáhá ke zlepšení,“ řekl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

V Hradci Králové 15. února 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.