Lesy ČR úspěšně dokončily opravu retenční nádrže u Chvalkovic na Náchodsku

Lesy ČR v minulých dnech úspěšně dokončily celkovou rekonstrukci retenční vodní nádrže na Válovickém potoce u obce Chvalkovice, v okrese Náchod, v Královéhradeckém kraji. Letitá nádrž se již nacházela ve špatném stavebně-technickém stavu a její rekonstrukce tak byla potřebná.

Po téměř dvou letech nádrž získala nejen nový vzhled, ale také mnoho nových, důležitých ekologických a technických prvků. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky více než dvou a půl milionu korun. Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR na část nákladů podařilo získat podporu z fondů Evropské unie.

foto-rentenc-nadrz-valovicky_301x225.jpg

V průběhu rekonstrukce jsme ze dna nádrže odstranili nánosy, opravili nápustné a výpustné zařízení a vyčistili tok, který vodu do nádrže přivádí. V místě vznikly také rozdělovací objekty, které umožní volné proplouvání ryb, například ohrožené vranky obecné,“ vysvětluje Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Hradec Králové. „Dvě tůňky pro rozmnožování obojživelníků také výrazně zvýšily ekologickou funkci nádrže,“ dodává Daniel Vlkanova.

V Hradci Králové, 4. srpna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Technické údaje po rekonstrukci:  
zatopená plocha horní nádrže 0,329 ha
litorál 0,14 ha
zatopená plocha dolní nádrže 0,331 ha
litorál 0,10 ha
  • Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 309 164,- Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 962 789,- Kč, příspěvek SFŽP ČR 115 458,- Kč a příspěvek Lesů České republiky, s.p. 230 916,- Kč, který v rozsahu dalších 220 837,- Kč financoval projektové a geodetické práce
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.