Lesy ČR úspěšně dokončily revitalizaci lipové aleje v Babiččině údolí u Ratibořic

Národní přírodní památku Babiččino údolí v Ratibořicích u České Skalice, v okrese Náchod, v Královéhradeckém kraji, zná snad každý, literatury a filmu znalý Čech. Poutavé příběhy Boženy Němcové, která zde prožila své dětství, dávají tomuto místu kouzelnou až tajuplnou atmosféru dávných časů. Státní podnik Lesy ČR proto přikládá péči o Babiččino údolí mimořádnou důležitost. Důkazem toho je také nedávno dokončený projekt Lesů ČR zaměřený na revitalizaci místní historické lipové aleje. Realizovaným projektem Lesy ČR významně přispěly k zachování zdejšího přírodního bohatství.

Historické lípy nacházející se na lesní cestě vedoucí od státní silnice směrem k Bílému mostu prošly potřebným odborným ošetřením.  Odborníci na jednotlivých stromech provedli zdravotní a odlehčovací řezy a některé stromy ještě stabilizovali vazbami. Podobným ošetřením jako lípy prošly i čtyři nedaleké, mimořádně vzácné douglasky tisolisté rostoucí bezprostředně za Červeným mostem. Celkově prošlo ošetřením 61 stromů. V dalších letech budou probíhat nezbytné udržovací práce. Díky realizaci projektu Lesy ČR místní lipové aleji coby významnému krajinnému prvku prodloužily život a přispěly i k vyššímu zajištění bezpečnosti návštěvníků Babiččina údolí.

Na daný projekt se Lesům ČR podařilo získat finanční podporu z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí, Oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. 

V oblasti národní přírodní památky Babiččino údolí Lesy ČR kromě 190 hektarů lesních porostů pečují také o několik zajímavých staveb, mezi které patří již zmiňovaný Bílý a Červený most klenoucí se přes řeku Úpu. Červený most je zajímavou technickou památkou Babiččina údolí. Jde o dřevěný trámový most na kamenných pilířích, který je mořený do výrazné rubínové barvy.  Bílý most se nachází nedaleko Viktorčina splavu. Převádí přes řeku silnici směřující z Ratibořic přes údolí k Žernovu. Stejně jako nedaleký Červený most je i tento vybudován z dřevěných trámů.

Babiččino údolí rozhodně stojí za to navštívit. Oblastí vede i naučná stezka, která turisty provádí místy spojenými s románovými postavami z knihy Boženy Němcové Babička. Jedním z několika zastavení je například roubená chalupa Staré bělidlo z roku 1797, Viktorčin splav nebo Ruderův mlýn z roku 1773. Vynechat není možné ani návštěvu pomníku Babička s vnoučaty. Jde o kubistické dílo Otto Gutfreunda z roku 1922.

V Hradci Králové 22. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Celkové výdaje na realizaci projektu dosáhly částku 396.600,- Kč, z toho byla pro tento projekt získána významná finanční podpora z Evropské unie. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí skutečně vyplacená podpora 334.687,50 Kč a spolufinancování ze Státního fondu Životního prostředí 19.687,50 Kč.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.