Lesy ČR v Jihočeském a Karlovarském kraji spolupořádají výtvarné soutěže pro děti

V Českých Budějovicích vyvrcholí ve středu 4. června 4. ročník výtvarné soutěže pro děti „Lesy a příroda kolem nás.“ V Karlovarském kraji se naproti tomu koncem května rozběl 5. ročník dětské výtvarné soutěže „Lesy kolem nás.“ Na soutěžích v obou krajích se jako spoluorganizátor podílejí také Lesy České republiky.

Vyhodnocení Krajského kola 4. ročníku výtvarné soutěže  „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Ve středu 4. června 2014 se v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích uskuteční slavnostní vyhodnocení krajského kola 4. ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Soutěž připomíná nezastupitelnou úlohu lesa i pro život dnešních lidí a současně upozorňuje na nenapodobitelnost jeho prostředí.

Děti soutěžily v devíti kategoriích podle věku a typu školy. Jednotliví účastníci měli na výběr následující témata: Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě; Člověk a les; Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,…; Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách. Dětské kolektivy si pak mohly vybírat z témat Ručně vyrobená knížka o lese a Přírodní herbář.

Na slavnostní vyhodnocení naváže výstava nejlepších soutěžních prací, která 4. června začne v budově Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na pobočce v Lidické ulici, na prázdniny se pak přestěhuje do ZOO Ohrada a od září do konce roku bude zakončena v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích v pobočce Na Sadech.

Pořadateli soutěže jsou kromě Lesů ČR Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a Hřiště BezBot. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

V Karlovarském kraji probíhá 5. ročník výtvarné soutěže Lesy kolem nás

Lesy České republiky ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary pořádají již 5. ročník výtvarné soutěže „Lesy kolem nás“. Soutěž je určena dětem z mateřských a základních škol, které jsou rozděleny do příslušné věkové kategorie. Dvě další kategorie jsou pak vyhrazeny žákům základních uměleckých škol.

Posláním soutěže je rozvoj pozorovacích schopností, tvůrčí fantazie a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj uměleckého i ekologického cítění a vnímání dětí, které výtvarně ztvárňují své poznatky a dojmy získané návštěvou a pozorováním přírody v různých ročních obdobích.

Mottem letošní soutěže je „Les a čtvero ročních období“ a úkolem pro mladé umělce je všímat si toho, jak vypadá les během jednotlivých ročních období a uvědomit si, jak se celá příroda během roku mění. Tvář lesa v ročním období, které se jim v přírodě nejvíce líbí, pak nakreslí nebo namalují. Na jediném soutěžním obrázku by tak měla být zachycena proměna přírody – charakteristická podoba lesa či jakékoliv jeho součásti během alespoň dvou ročních období (např. léto – zima, jaro – podzim, popř. během všech čtyř období). Soutěž probíhá tradičně ve dvou kolech. První je na úrovni obecních a městských knihoven, kde probíhá od května do června sběr prací a vyhodnocení těch nejlepších v každé kategorii. Poté v průběhu července a srpna výstava prací vybraných pro finále soutěže v Krajské knihovně Karlovy Vary. Tam také budou 7. října 2014 při slavnostním vyhlášení výsledků spojeném s vernisáží výstavy úspěšných prací předány jejich autorům ceny věnované Lesy ČR.

Nejlepší soutěžní práce budou souběžně s probíhající výstavou zveřejněny také na internetových stránkách pořadatelů soutěže.

Informace a kontakt:

V Hradci Králové 2. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření