Lesy ČR: V Jizerských horách rozšiřujeme populaci pstruha obecného potočního

Tisíce kusů plůdku pstruha obecného potočního vysadili 7. dubna v povodí řek Jeřice a Olešky v Jizerských horách správci toků oblasti povodí Labe z podniku Lesy České republiky a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Populaci pstruha tak společně rozšířili už osmým rokem.

Během jednoho dne bylo na dvou přítocích Olešky i Jeřice vysazeno deset tisíc kusů plůdku pstruha potočního (Salmo trutta morfa fario). Generační ryby z líhně Českého rybářského svazu loni odlovili rybáři u Frýdlantu v povodí Smědé. „Vytipované úseky nepatří mezi vyhlášené revíry Českého rybářského svazu. Také proto se snažíme spolu se správci Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vrátit a rozšířit v řece původní živočišný druh. Jde o naši další společnou aktivitu. Dlouhodobě spolupracujeme také na vysazování střevle potoční,“ uvedl vedoucí správy toků oblasti povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl. Podle něj chce státní podnik v této pomoci přírodě pokračovat v rámci tzv. Programu 2020 zaměřeného na podporu veřejného zájmu. Obdobná akce přijde Lesy ČR na 10 tisíc korun.

V Hradci Králové, 13. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.