Lesy ČR v Kraji Vysočina opravily dvě oblíbené turistické trasy

Pohodlnější toulky půvabnými přírodními zákoutími Kraje Vysočina nyní budou mít turisté a další návštěvníci, kteří na Vysočinu zavítají. Lesy ČR totiž dokončily úpravu dvou veřejností oblíbených turistických tras. První nesoucí název Zuberský rybník-Vlčí kámen se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrhy, přibližně 5 kilometrů východním směrem od Nového města na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou. Druhá pod jménem F-štráf-střed se rozkládá v lesním komplexu Javořice, v oblasti Jihlavských vrchů, cca 10 kilometrů severozápadně od Telče. Náklady na úpravy Lesy ČR hradily ze speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Cíl oprav turistické trasy Zuberský rybník-Vlčí kámen v délce skoro tři kilometry představovala hlavně eliminace tak zvaných mokrých míst, tedy úseků cesty, ve kterých se za dešťů tvořily poměrně rozsáhlé kaluže vody a turisté pak museli takto narušené úseky obcházet přes les. Na místech, kde trasa křižuje vodní toky jsme navíc vybudovali propusty,“ vysvětluje Jan Mašek, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava. „Díky provedené rekonstrukci turistické trasy F-štráf-střed se nám podařilo odstranit poničené kryty lesní cesty, které poškodily loňské přívalové deště. Narušená místa jsme zpevnili kamenivem a na některých úsecích doplnili další svodnice, které dokážou srážkovou vodu lépe odvádět. Náklady na tyto úpravy dosáhly téměř dvou set tisíc korun,“ dodává Jan Mašek.

Trasa Zuberský rybník-Vlčí kámen: k nádherným vyhlídkovým místům

Zrekonstruovaná turistická trasa Zuberský rybník-Vlčí kámen vede po žluté značce a začíná na hrázi Zuberského rybníka, nedaleko obce Zubří, založené v roce 1348. Název obce připomíná erb Pernštejnů se zubří hlavou, obec jim totiž kdysi patřila. Po přibližně jednom kilometru se objevuje turistický rozcestník. Současně je zde umístěn turistický přístřešek vybudovaný rovněž Lesy ČR. Trasa pak ostře stoupá a klesá, několikrát kříží lesní cesty. Po zcela přímém úseku se trasa značně klikatí a po malé odbočce vede k památníku z roku 1830, který připomíná zastřelení posledního vlka na Vysočině. V blízkosti pomníku si turisté mohou odpočinout na lavičkách. Trasa pak pokračuje dál po lesní cestě k vyhlídkovým místům – Kamenice (780 m) a Metodka (788 m). Z obou jmenovaných míst se naskýtají velmi pěkné výhledy do okolí, při dobré viditelnosti je možné pozorovat dokonce Jeseníky.

vlc-kam-2_web_301x225.jpg vlc-kam-3_web_301x225.jpg

F-štráf-střed: od hradu Roštejn až na Javořici, nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny

Turistická trasa F-štráf-střed tvoří, společně s lesní cestou F-štráf-západ a F-štráf-východ, nejfrekventovanější turistickou trasu v dané lokalitě v délce téměř sedmi kilometrů. Jedná se o souběh fialové, modré a zelené turistické značky. Spojuje hrad Roštejn s nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny „Javořicí“, ležící v nadmořské výšce 837 m.n.m. Přímo u Hradu Roštejn na ní navazuje okružní, dva kilomentry dlouhá naučná stezka Roštýnská obora. Trasa dále prochází kolem přírodní památky Lukšovská (území s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů) a přírodní památky Míchova skála, což je jeden z nejlépe zachovalých skalních výchozů s výškou dvou věží plných třináct metrů. Vlastní úsek trasy F-štráf-střed se nachází mezi Malým a Velkým pařezitým rybníkem.

straf-stred-1_web_301x225.jpg f-straf-stred-2_web_301x225.jpg

V Hradci Králové, 26. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.