Lesy ČR v Moravskoslezském kraji kontrolují společně s Policií ČR, zda návštěvníci lesů dodržují platné zákony

Státní podnik Lesy ČR před nedávnem navázal na území Moravskoslezského kraje úzkou spolupráci s místně příslušnými útvary Policie ČR s cílem zintenzívnit preventivní kontroly zaměřené na to, zda návštěvníci lesa dodržují při pohybu v lesích platné zákony. V rámci této spolupráci proběhly již dvě preventivní akce, z nichž ta poslední se uskutečnila během minulého víkendu, v sobotu 23. a v neděli 24. června, v Beskydech, v oblastech působnosti územního odboru Policie ČR Frýdek Místek a Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek.

Kontrola se zaměřila na vyhledávání motorových vozidel neoprávněně vjíždějících do lesních porostů, čímž dochází k porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté s lesníky však kontrolovali také dodržování platných ustanovení lesního zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve srovnání s první kontrolou uskutečněnou začátkem června se oproti očekáváním počet zjištěných prohřešků zvýšil o téměř jednu pětinu.

Za dva dny se podařilo zkontrolovat celkem 280 osob a 255 vozidel. Zákaz vjezdu do lesa porušilo například 13 motorkářů, dalších 53 lidí porušilo jiné právní předpisy a věci budou dále řešeny v rámci přestupkového řízení na místně příslušných obecních úřadech. 2 řidiči vozidel řídili pod vlivem omamných a psychotropních látek. Kontrolní akce se účastnilo 30 pracovníků Lesů ČR a 80 českých a 30 slovenských policistů.

V Hradci Králové 27. června 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.