Lesy ČR v pražském Klánovickém lese rekonstruují dětská hřiště a staví též hřiště pro seniory

V pražském Klánovickém lese, v katastrech pražských městských částí Praha – Klánovice a Praha 21 – Újezd nad Lesy, státní podnik Lesy České republiky postupně rekonstruuje a zvelebuje pět lesních dětských hřišť, která se rozprostírají v celé oblasti Klánovického lesa. Podnik zároveň dokončil výstavbu vůbec prvního senior parku v oblasti a na příští rok připravuje výstavbu senior parku dalšího. Náklady na zvelebení prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky dosahují částky 1,7 milionu korun. Uváděné aktivity Lesy ČR financují z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit v lesích včetně aktivit zaměřených na ochranu přírody.

Hřiště Rohožník má nové herní prvky

S postupnými rekonstrukcemi dětských hřišť Lesy ČR v pražském Klánovickém lese začaly již v loňském a pokračovaly také v tomto roce. Letos Lesy ČR za více než 350 tisíc korun zrekonstruovaly na území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy dětské hřiště Rohožník. Hřiště je osazeno několika novými zajímavými herními prvky, se kterými se děti dosud na lesních dětských hřištích v oblasti Klánovického lesa nesetkávaly.

Opraveno je i hřiště přímo v Újezdu nad Lesy

Po dohodě s městskou částí Praha 21 – Újezd nad Lesy a skupinou místních maminek z lokality Blatov Lesy ČR v roce 2012 zrenovovaly dětské hřiště přímo v Praze 21 – Újezdě nad Lesy a instalovaly zde šest nových herních prvků. Tato akce stála 335 tisíc korun. Dominantním prvkem se stala šplhací sestava pavučina, dále vláček Kolejáček, kladina, dvě pružinová houpadla a veliké oblibě se těšící malovací tabule Čmáralka. Dětské hřiště je navíc doplněno i o potřebný mobiliář – lavice, koš a infopanel s provozním řádem. Nechybí ani zastavení s názvem U Sojky strážkyně, kde je rozlehlá lanová opičí dráha a zavěšený lanový mostek.

Na hřišti Klánovice – Nové Dvory je nejpopulárnější nová šplhací sestava

Nové dětské hřiště v lokalitě městské části Praha – Klánovice – Nové Dvory je vybaveno sedmi herními prvky. Náklady na jeho vybudování dosáhly výše 314 tisíc korun. Mezi nejpopulárnější patří šplhací šestiboká sestava, oblíbenými jsou i dvoumístná houpačka, vahadlová houpačka a trojitá hrazda. Nejmenším dětem slouží houpadla na pružině s motivem zvířat. Pro procvičení je zde i šikmá lavice.

Klánovický les má první senior park

Lesy ČR letos navíc vybudovaly za téměř 200 tisíc korun pro oblast naprostou novinku – tak zvaný senior park – malý sportovně rekreační areál u Cyrilova, a to v blízkosti ulice Smečkova, v katastru MČ Praha – Klánovice, určený převážně pro starší spoluobčany. V tomto malém lesním areálu je umístěno několik prvků určených k protažení lidského těla.

Hřiště rekonstruována dle českých i evropských norem

Veškerá nově budovaná či rekonstruovaná dětská hřiště jsou navrhována a realizována v souladu s českými i evropskými normami (ČSN EN 1176-1177), prvky jsou doplněny o nezbytné dopadové plochy z mulčovací kůry. Většina herních prvků je vyrobena ručně, z akátového dřeva s přírodními tvary a kvalitními nátěry na vodní bázi. U takovýchto prvků z tvrdého dřeva se předpokládá životnost až 20 let.

V roce 2014 navíc Lesy ČR v Klánovickém lese na území MČ Praha – Klánovice připravují rekonstrukci dětského hřiště U Koupaliště a v MČ Praha 21 – Újezdu nad Lesy výstavbu senior parku. Dle odhadů si obě akce vyžádají náklady ve výši více než půl milionu korun. Na rekonstrukci hřiště již podnik zpracovává příslušnou technickou studii.

Vynaložené úsilí přináší kladná hodnocení

Snahu Lesů ČR o zvelebování prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky oceňují také zástupci radnic příslušných pražských městských částí. „Vážím si snahy Lesů ČR zohledňovat specifika klánovických lesů a výstavbou dětských a seniorských hřišť umožnit našim občanům aktivní odpočinek v největším pražském lese,“ říká starosta městské části Praha – Klánovice Petr Soukup. „Obě hřiště zrekonstruovaná Lesy ČR v Újezdě nad Lesy veřejnost hojně využívá a to hlavně maminky s dětmi. Použité herní prvky jsou pro děti vítaným zpestřením,“ doplňuje Roman Březina, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 21.

V Hradci Králové 28. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Senior park – sportovně rekreační areál u Cyrilova v Klánovickém lese – skládá se ze 6 cvičebních prvků: přelízka „Bidýlko“ (vhodná na procvičení dolních končetin); prvek „Trojhrazda“ (vhodný na procvičení horních partií těla); prvek „Lavice s pedály‘‘ (vhodný na procvičení dolních končetin nebo jen pro prostý odpočinek uprostřed lesa); prvek „Rotační kotouč“ (vhodný na procvičení horních partií těla); prvek „Ručkovadlo“ (vhodný na procvičení celého těla); prvek „Protahovadlo“ (vhodný na procvičení horních partií těla).

Mobiliář se dále skládá z jedné lavice na odpočinek a informační tabule s plastovou cedulí (provozní řád).

Lesy České republiky,s. p., již téměř dvacet let budují ve spravovaných lesích různá odpočinková zařízení -dětská hřiště, lávky i jiné drobné stavby a prvky.

Výrazný objem finančních prostředků z Programu 2020 je vkládán do budování zejména odpočinkových zařízení a dětských hřišť na území Klánovického lesa, který je svým umístěním mezi městskými částmi Praha 21 – Újezd nad Lesy a Praha – Klánovice či městem Úvaly velmi frekventovaným místem.

Lidé z nejbližšího okolí využívají Klánovický les k různým sportovním či jiným volnočasovým aktivitám. Potkáte se zde s cyklisty, turisty, lidmi na koních či houbaři. Ti všichni hojně využívají odpočinková zařízení, lavičky, koše, turistické značení i naučnou stezku ve Škvorecké oboře. Vzhledem k prudkému nárůstu bytové výstavby v okolí Klánovického lesa přibývá i mnoho mladých rodin, les často navštěvují maminky s kočárky a malými dětmi. V blízkosti Klánovického lesa se nachází i mnoho základních škol, které les hojně využívají i v rámci výuky přírodovědných předmětů.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření