Lesy ČR v Račím údolí na Jesenicku otevírají nové zázemí pro turisty

V úterý 11. října bude zásluhou Lesů ČR slavnostně otevřeno nové zázemí pro turisty v Račím údolí, které se nachází v turisty zatím ne zcela objevených Rychlebských horách, na okraji města Javorník, v okrese Jeseník, v Olomouckém kraji. Díky provedeným úpravám v lokalitě Račího údolí tak turisté budou moci využívat nový areál s dřevěným přístřeškem, krbem, vodním prvkem, parkovištěm či stojany na kola. Lesy ČR vybavení navíc doplnily o stoly, lavice a dětské herní prvky. Náklady na vybudování dosáhly částky téměř 1,5 milionu korun, které Lesy ČR hradily ze speciálního Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Rychlebské hory jsou neprávem opomíjeným koutem Olomouckého kraje. Podpora turistického ruchu je i jedním z cílů Lesů ČR. Jsme přesvědčeni, že nové zázemí pro turisty popularitu Rychlebských hor zvýší a do tohoto krásného místa si tak najde cestu daleko více návštěvníků,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Pavel Indra.

Račí údolí slouží jako výchozí bod pro návštěvu stejnojmenné přírodní rezervace, dále třeba zřícenin hradů Rychleby a Pustý zámek nebo Čertovy kazatelny, kaple sv. Antonína a dalších zajímavostí.

tzru-1_354x179.jpg tzru-2_271x179.jpg
Račí údolí v Rychlebských horách: turistika, příroda i relaxace

Turistické zázemí v Račím údolí tvoří dřevěný přístřešek s kamenným krbem, ohništěm a čtyřmi stoly s lavicemi. Na své si přijdou i nejmenší, neboť hned vedle přístřešku se nachází dětský koutek s houpačkou a dřevěnými zvířátky. Výraznou součástí je rovněž kamenný vodní prvek, Zázemí dotváří upravená odstavná plocha pro automobily. S výjimkou vodního prvku je celý areál bezbariérový. Areál je navíc kromě turistů či místních občanů vhodný i pro školy jako venkovní učebna.

Pozvánka na slavnostní otevření

Slavnostní otevření nového turistického zázemí v Račím údolí se uskuteční v úterý 11. října od 15.30 hodin. Součástí programu bude též vystoupení hudební skupiny Down beat dixieland band Jeseník.

K nově zbudovanému turistickému zázemí, které se nachází v místní části města Javorník, zvané Račí údolí, se lze dostat z hlavní silnice I60 od Jeseníku. Za osadou Horní Fořt je třeba odbočit doleva a jet dále ještě zhruba dva kilometry na okraj lesa. Zázemí je součástí modře značené cyklotrasy a navazuje na něj zelená a později i červená pěší turistická trasa.    

V Hradci Králové, 7. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.