Lesy ČR v rámci programu Nadační služby rozdělí více jak 4,3 miliónu korun

Grantová komise rozhodla o poskytnutí sponzorských darů v rámci programu Nadační služby. Částkou 4 326 329 Kč bude letos podpořeno 172 projektů v oblastech veřejného života, které nejsou dostatečně podporovány státem ani jinými nestátními zdroji.

„Vnímáme svou spoluodpovědnost za vývoj ve společnosti, a proto státní podnik Lesy České republiky vkládá část zisku do sponzorských aktivit. Jedná se o významnou součást naší firemní filantropie“, uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák.

Z celkové částky 4 326 329 korun rozdělila grantová komise 1 776 000 Kč do oblasti ochrany životního prostředí, 1 050 899 Kč do oblasti školství, vědy a péče o mládež, 1 260 430 Kč do oblasti charitativní, humanitární a sociální, a zbývajících 239 000 Kč do oblasti kultury. Projekty byly posuzovány dle následujících kritérií: soulad s platnou právní úpravou a příslušnými usneseními vlády, přínos a pozitivní dopad pro společnost, připravenost a reálnost projektu, efektivní a účelné využití poskytnutých prostředků, podpora veřejně prospěšné činnosti, soulad se zájmy, cíli a posláním Lesů České republiky, s. p.

Program Nadační služby založily Lesy České republiky, s. p., v roce 2006. Jeho smyslem je finančně podporovat projekty z oblasti školství, vědy a péče o mládež, z oblasti charitativní, humanitární a sociální, z oblasti ochrany životního prostředí a z oblasti kultury. Státní podnik si uvědomuje, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale že ovlivňuje také své okolí, a proto doplňuje své ekonomické cíle o cíle směřující ve prospěch společnosti. Část svého zisku tak každoročně státní podnik vrací zpět společnosti. Od roku 2006 náš podnik finančně podpořil 65 projektů v celkové výši 11 075 300 korun.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz