Lesy ČR v říjnu zpřístupní novou rozhlednu na Anenském vrchu v Orlických horách

V průběhu října Lesy ČR otevřou na Anenském vrchu v Orlických horách, v blízkosti obce Říčky, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji, zcela novou, téměř 17 metrů vysokou rozhlednu. Stavba je součástí projektu města Rokytnice v Orlických horách a Euroregionu Glacensis nazvaný Projekt lávek a rozhleden na česko-polském pomezí v Orlických horách.

Rozhledna by měla přispět k rozvoji cestovního ruchu a do Orlických hor přilákat další milovníky turistiky a krásné přírody. Projekt počítá s výstavbou dalších tří rozhleden v této oblasti nejen na českém, ale také na polském území,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Náklady na stavbu rozhledny dosáhnou téměř jednoho a půl milionu korun. Součástí projektu jsou i další doprovodná zařízení, například odpočinková místa či informační tabule, které budou návštěvníky informovat o historii místa, přírodních poměrech a hospodaření Lesů ČR.

foto-vyhled-z-anenskeho-vrchu_300x226.jpg    foto-vyhled-z-anenskeho-vrchu-1_300x226.jpg

Oblast Anenského vrchu v Orlických horách je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým doposud chybí skutečně kvalitní výhled na přilehlé i vzdálenější okolí. Nová rozhledna, ojedinělá v celých Orlických horách, tak tuto „chybičku na kráse“ turistům vynahradí. Navíc připomene historii tohoto místa a obnoví dávnou tradici. Kaple s malou rozhlednou totiž na Anenském vrchu stála až do roku 1937. Obě původní stavby však musely ve 30. letech minulého století, v době krátce před začátkem 2. světové války, ustoupit budování těžkého opevnění, které je v dnešní době pro návštěvníky Orlických hor také velkým lákadlem.

V Hradci Králové, 7.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.