Lesy ČR: víkendové rozmary počasí v lesích poničily skoro 250 tisíc m³ dříví

Po víkendových silných poryvech větrů a dlouhotrvajících deštích, především na východě České republiky, včera zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky přímo v terénu intenzivně pracovali na dokončení kvalifikovaného odhadu škod. „Celkové množství poškozeného dříví v námi spravovaných lesích se tak po pátečním prvním průběžně zveřejněném odhadu zvýšilo na téměř 250 000 m³,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Vůbec nejvíc poničené dřevní hmoty, cca 175 000 m³, evidujeme v Moravskoslezském kraji. Ve Zlínském kraji popadalo cca 45 000 m³ a v Olomouckém cca 25 000 m³ dříví, v Jihomoravském kraji máme zaznamenáno 6 000 m³ znehodnocené dřevní hmoty. Naše hlavní úsilí se nyní zaměří na odstranění následků – nejprve je nutné zprůjezdnit veškeré lesní cesty, uvolnit koryta vodních toků a pak zpracovat zbytek popadaného dříví. I přes veškerou naší snahu je nutné počítat, že celková likvidace následků potrvá týdny až několik měsíců,“ vysvětluje Daniel Szórád.

Lidé by měli být nyní při cestách do lesů velmi opatrní, v postižených oblastech by každou návštěvu lesa měli pečlivě zvážit. „V Moravskoslezském kraji lidem radíme, aby do lesů v zasažených oblastech raději vůbec nechodili. Lesní půda je tam podmáčená, reálně hrozí pády větví, částí stromů, případně i celých stromů. V lesích se nyní navíc ve zvýšené míře pohybují naši zaměstnanci, smluvní partneři a také potřebná těžká technika,“ upřesňuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek – Místek Jiří Silvestr. Za pravdu mu dává také Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín. „Zvýšená opatrnost je nyní skutečně na místě. Sníží se tak riziko možných úrazů,“ doplňuje Martin Pavlíček.

Lesy ČR po dokončení důkladného zmapování rozsahu vzniklých škod připraví v úzké součinnosti se svými smluvními partnery podrobné harmonogramy zpracování poškozené dřevní hmoty.

V Hradci Králové 20. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření