Lesy ČR vracejí původní podobu lesoparku u zámku Schönwald v obci Jinošov

Lesopark u zámku Schönwald v obci Jinošov na Třebíčsku v Kraji Vysočina se po mnoha letech znovu vrací do své původní podoby. O obnovu historické krajinářské kompozice lesoparku se zasloužil právě ukončený projekt státního podniku Lesy ČR. Lesopark, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek, slouží zároveň jako obora pro chov daňčí zvěře. Jeho celková rozloha činí 36 hektarů.

Obnova lesoparku probíhala na základě původní historické krajinářské kompozice,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno Miroslav Svoboda. „Abychom mohli původní skladby skutečně docílit, museli jsme nejprve odstranit nejen nepůvodní dřeviny, ale i suché či nebezpečné stromy. Nově jsme pak vysadili celkem 3 772 kusů domácích i exotických druhů dřevin a odborně ošetřili 67 původních významných stromů. Obnovené květnaté louky zaujímají plochu přes 4 hektary,“ doplňuje detaily ukončené obnovy lesoparku Miroslav Svoboda.

lesopark-01_301x225.jpg lesopark-02_301x225.jpg

Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR podařilo pro daný účel získat finanční podporu z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady obnovy lesoparku Schönwald představují částku téměř 2,5 milionu korun.

Okolí zámku Schönwald v Jinošově Lesy ČR věnují velkou pozornost dlouhodobě. Za skoro 9 milionů korun podnik předloni například provedl důležité úpravy na Jinošovském potoce a zrekonstruoval rybník Březina. „V nejbližší době plánujeme ještě opravit pěšiny v lesoparku a zrekonstruovat historickou oborní zeď. Pokud nám vše vyjde, mohla by být celková obnova hotová ještě letos. Věříme, že to návštěvníci tohoto turisticky velmi zajímavého regionu ocení,“ dodává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno Miroslav Svoboda.

V Hradci Králové 25. ledna 2012 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Obec Jinošov, ve které se lesopark i obora u zámku Schönwald nacházejí, lidé najdou nedaleko Náměště nad Oslavou. Původně se jednalo o panství Náměšť.

Posledními majiteli panství byl rod Haugwitzů, jejichž způsob hospodaření, vztah k přírodě a krajině je dodnes patrný a zanechal zde osobitý ráz prostřednictvím drobných staveb. Haugwitzové tak třeba vytvořili komponovanou krajinu co do způsobu uspořádání obdobnou Lednicko-Valtickému areálu.

Jedním z nejvýraznějších prvků této krajiny je právě zámek Schönwald s přilehlým lesoparkem. V místech, kde se dnes rozprostírá lesopark se původně nacházela bažantnice. V roce 1795 v místě nechal hrabě Jindřich Vilém Haugwitz vystavět letní zámeček Schönwald, který byl následně v roce 1827 přestavěn v klasicistním slohu, a to podle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhäusela. Současně s přestavbou zámečku došlo k přebudování bažantnice na anglický park s mnoha altány a dalšími romantickými stavbami podle projektu téhož architekta.

V lesoparku se nachází rybník Březina o výměře něco málo přes 2 hektary a ještě jeden malý rybníček. Od severu k jihu lesoparkem protéká Jinošovský potok, v celé délce upravený kamenem. Součástí lesoparku jsou i louky, převážně v potoční nivě a v průhledech. Zámek Schönwald patřil do nedávna Kraji Vysočina a sloužil jako ústav sociální péče. V současnosti má zámek nového vlastníka, který zahájil jeho rekonstrukci.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.