Lesy ČR vydaly v roce 2015 za odklízení nepovolených skládek bezmála 3,3 miliony korun

Pneumatiky, suť, starý nábytek, televizory, kufry, kola, plastové lahve, střešní krytina, sedačky a jiné části automobilů, nebezpečné odpady, jako je například zdravotnický materiál, nacházejí lesníci ve svých revírech. Nepovolených černých skládek odhalí ve státních lesích stovky ročně. Pachatel je obvykle neznámý. Loni vydaly Lesy ČR za odklízení odpadů téměř 3,3 miliony korun.

Lesy České republiky spravují bezmála polovinu lesů v zemi, tedy 1,2 miliony hektarů.

Za posledních pět let vydal podnik na odklízení nepovolených skládek 9,3 miliony korun, loni to byly bezmála 3,3 miliony korun. „Problém řešíme každoročně, a to i přesto, že jsou dnes ve většině měst i obcí sběrné dvory, kam je možné nepotřebné věci zdarma odvézt,“ řekl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Vytvoření tak zvané černé skládky je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. Každého, kdo si plete les s kontejnerem, čeká policejní šetření a pokuta. Najít původce skládky však není v praxi snadné. Vlastník lesa by měl černou skládku vždy oznámit Policii ČR. Jednotlivce, kteří se zbavují odpadu mimo vyhrazená místa, může pokutovat i obecní úřad, na jehož katastrálním území se skládka nachází, a to až sto tisíci korunami. „Pokud se zjistí původce odpadu, dostane pokutu a skládku odstraní na jeho náklady specializovaná firma. V případě, že původce skládky neznáme, dohodneme se na odklízení odpadu s obcí a podle finančních možností a rozsahu skládky odpad uklidí naši sezónní zaměstnanci,“ pokračoval Václav Lidický. V loňském roce tak lesy uklízeli od dubna do října najatí zaměstnanci bez odborného lesnického vzdělání. Podnik je oslovil prostřednictvím úřadů práce. „Práci tak loni získalo 170 nezaměstnaných, letos chceme sociální program zopakovat a nabídnout místo 283 lidem,“ dodal ředitel Lidický. Do budoucna lze zabránit vzniku černých skládek šířením informací prostřednictvím médií, své místo má i environmentální výchova, ale nejdůležitější je příklad. Osobní zodpovědnost za stav životního prostředí se tak stane samozřejmostí, jak je tomu například v zemích na severu Evropy.

Statistické údaje k 1. 3. 2016 – nepovolené skládky v lesích

rok počet rozloha (ha) náklady LČR na likvidaci (Kč)
2011 850 13 2 500 000
2012 635 10 2 600 000
2013 725 12 1 800 000
2014 718 33 996 308
2015 859 29,4 3 294 743

V Hradci Králové 3. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.