Lesy ČR vydělaly státu miliardy i v prvním pololetí roku 2013

Lesy ČR za první pololetí letošního roku dosáhly hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 2,942 miliardy korun, z čehož 92 % je tvořeno hlavní činností podniku, tj. lesnickou činností.

Čím lepších hospodářských výsledků dosahujeme, tím více budeme moci státu odvádět z vytvořených zisků. Jen letos očekáváme nad rámec našich řádných daňových povinností další odvody v řádech miliard korun. Podnik tak trvale prokazuje, že je stabilní a ekonomicky soběstačnou firmou, nezávislou na státním rozpočtu,“ zdůrazňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

Letošní hospodářský výsledek za 1. pololetí je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 10 % nižší, což je plně v souladu se schváleným finančním plánem pro rok 2013. Nejvýznamnější vliv na tvorbu HV měly ceny dřeva na trhu, které dosahovaly nižší úrovně než v prvním pololetí roku 2012.

Výborné ekonomické výsledky Lesů ČR se odrážejí v celé řadě nezávislých hodnoceních, např. v žebříčku TOP 20 společností odvádějících státu nejvíce finančních prostředků na dani z příjmu právnických osob za rok 2012, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství, ve kterém se Lesy ČR umístily na výborném 8. místě.

V Hradci Králové 29. července 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření