Lesy ČR vyhlásily veřejnou zakázku v oblasti poskytování telekomunikačních služeb

Lesy České republiky, s. p., dnes plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlásily veřejnou zakázku „Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro stacionární a mobilní komunikaci.“ Zakázka je zadávána v režimu otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na dobu tří let. Její předpokládaná hodnota činí 122 milionů korun bez DPH. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena na úterý 2. září 2014 do 10 hodin. Ihned poté se v sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové uskuteční veřejné otevírání obálek.

Lesy ČR, ve snaze umožnit účast ve veřejné zakázce co nejširšímu spektru poskytovatelů telekomunikačních služeb, soutěží v předmětné VZ zvlášť služby pro oblast mobilní telefonie a zvlášť pro oblast stacionární telefonie.

Veškeré potřebné informace jsou v souladu se zákonem uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele.

V Hradci Králové 3. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření