Lesy ČR vyhlásily výběrová řízení na odborné funkce ve vrcholovém managementu podniku

Lesy České republiky, s. p., dnes vyhlásily výběrová řízení na čtyři odborné funkce svého vrcholového managementu – konkrétně jde o pracovní pozice ekonomického ředitele, výrobně – technického ředitele, správního ředitele a obchodního ředitele. Tento krok navazuje na příslib nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, který zazněl v okamžik jeho uvedení do funkce ministrem zemědělství Marianem Jurečkou dne 14. dubna 2014.

Jak jsem již deklaroval, je pro mě vytvoření týmu nejbližších spolupracovníků v daný okamžik jednou z hlavních priorit. Uvědomuji si, že jedině s týmem odborně a lidsky kvalitních lidí mohu plnit jednotlivé, mnohdy náročné úkoly, které čekají na své řešení. Do dnes zahájených otevřených výběrových řízení se mohou hlásit kvalifikovaní lidé z praxe a to včetně stávajících zaměstnanců podniku ze všech organizačních úrovní. Nevylučuji ani další spolupráci s některými ze současných ředitelů odborných úseků podniku a to v případě, že ve výběrovém řízení potvrdí předpoklady pro další vzájemnou spolupráci,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Uchazeči o pozice ředitelů odborných úseků ředitelství Lesů ČR by měli mít ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru (minimálně magisterský studijní program nebo vyšší), minimálně pětiletou praxi v oboru, z toho minimálně tříletou praxi ve vedoucích funkcích. Dalšími předpoklady pro výkon daných funkcí jsou například znalosti daného sektoru a problematiky včetně zkušeností ze spolupráce s místní samosprávou. Požadována je také komunikativní znalost angličtiny nebo němčiny. Zájemci by měli též disponovat manažerskými schopnostmi, znalostmi právních předpisů a být občansky a morálně bezúhonní.

Přihlášky společně s požadovanými podklady mohou uchazeči posílat do 29. dubna 2014 na odbor personální a ekonomiky práce ředitelství podniku v Hradci Králové.

Detaily k vyhlášeným výběrovým řízením jsou zveřejněny na internetových stránkách Lesů ČR https://lesycr.cz.

V Hradci Králové 18. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření