Lesy ČR vyhlašují část zadávacích řízení na roky 2008 až 2010

Po jednáních mezi Ministerstvem zemědělství a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky 98 zakázek na zajištění lesnických činností formou dodávky služeb v pěstební činnosti a výroby dříví na odvozní místo. Jedná se o část zakázek, u nichž bude obchod s dřívím probíhat v režii státního podniku.

Zakázky budou z kapacitních důvodů zveřejněny ve dvou dnech. Dne 9.7.2007 firma CPS consulting, s.r.o., zajišťující pro LČR, s.p., zadávání veřejných zakázek na lesnické činnosti, zašle ke zveřejnění na adrese http://www.isvzus.cz/usisvz/ první část (49) zakázek. Druhá část (49) zakázek bude odeslána na tuto adresu 10.7.2007.

Zadávací dokumentace k těmto zakázkám bude k dispozici na internetových stránkách LČR, s.p. /cs/ od 10.7.2007 pro první část zakázek a 11.7.2007 pro druhou část zakázek. Od těchto termínů běží 49-ti denní lhůty pro podání nabídek.

Vyhlášení zakázek se odvíjí od memoranda uzavřeného mezi MZe a KLDS. Druhá část veřejných zakázek, ve které budou dřevo obchodovat přímo firmy pracující na daném území, bude vypsána nejpozději do 30 dnů. V zájmu vedení státního podniku Lesů České republiky je dosáhnout shody v oblasti smluvních vztahů s podnikatelskými subjekty, neboť zklidnění situace je nezbytné pro práci jak LČR, tak i smluvních partnerů.

V Hradci Králové 9. července 2007
Šárka Kubelková

tisková mluvčí a vedoucí odboru tiskového a PR