Lesy ČR vyhodnotí nabídky podané v lesnickém tendru 2019+

V lesnickém tendru 2019+, který vyhlásil podnik Lesy České republiky, podalo 126 nabídek 26 zájemců o provádění lesnických činností a prodej dřeva. Soutěží se 10,9 milionů metrů krychlových dříví. Hodnota veřejné zakázky dosahuje 6,4 miliardy korun. Práce by měly podle všeho začít v lednu 2019.

Tendr se týká 47 územních jednotek. Zájem byl o 46 z nich. Na Měřín v Kraji Vysočina nikdo nabídku nepodal. „Tuto zakázku vypíšeme v nejbližší době, nesmí dojít k ohrožení termínu zahájení prací,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček.

Čtyřicet smluv by se mělo uzavřít na dobu pěti let, další dvě jsou čtyřleté a pět tříletých. Při hodnocení bude hlavním kritériem nabídnutá cena. „Coby veřejný zadavatel máme zákonnou povinnost poptávat služby a dodávky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětlil Vojáček. Hodnocení nabídek potrvá do konce listopadu, poté Lesy ČR zveřejní výsledky. Do začátku příštího roku by se měly smlouvy uzavřít a v lednu mohou práce začít. „V případě, že některé firmy vzhledem k současné situaci na trhu podaly do tendru nereálné nabídky s nevýhodnou cenou pro Lesy ČR, budou takové zakázky zrušeny,“ upozornil Vojáček.

Letos poprvé se nabídky podávaly pouze elektronicky. Tuto povinnost ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek. Informace o nabídkách i saldech podnik zveřejní na svém webu: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+. „I když nám to zákon neukládá, považuji to za transparentní,“ pokračoval generální ředitel Lesů ČR.

Nejvýznamnější změny ve smlouvách směřují k pružnější spolupráci se smluvními partnery a větší předvídatelnosti rozsahu zadávaných činností. Novinkou je například možnost efektivního využití těžebních prostředků smluvního partnera po naplnění smluveného objemu těžby s prodejem dříví a vyžití jeho kapacit k výrobě dříví pro Lesy České republiky. Ze smluv byla oproti loňským tendrům vypuštěna řada povinností smluvního partnera, které měly minimální vliv na kvalitu plnění zakázky. „Při zpracování kůrovcového dříví chceme využít všech dostupných kapacit,“ dodal generální ředitel Vojáček.

SHRNUTÍ
  • Předpokládaná hodnota tendru je 6,4 miliardy korun.
  • 126 nabídek podalo 26 společností.
  • Tendr se týká 47 smluvních územních jednotek. Na jednu zájemci průměrně podali 2,74 nabídky.

V Hradci Králové 6. listopadu 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.