Lesy ČR vyhrály prvoinstanční soud s LESS & FOREST o více než 4,2 miliardy korun

Lesy České republiky, s. p, nemusí společnosti LESS & FOREST s. r. o. podnikatele J. Mičánka zaplatit částku ve výši 4.202.760.738 korun českých. Svým rozsudkem o tom včera rozhodl Okresní soud v Hradci Králové. V proběhnuvším soudním řízení uvedená firma a její insolvenční správkyně Mgr. Monika Cihelková uplatňovaly proti Lesům ČR údajný nárok na zaplacení předmětné částky a to v souvislosti s údajnou neplatností, resp. neúčinností smluv o komplexních lesnických činnostech a prodeji dříví. Okresní soud na návrh právního zástupce Lesů ČR žalobu zamítl pro předčasnost. „Lesy ČR vždy považovaly kroky firmy i insolvenční správkyně za nepodložené a zpochybňování platnosti a účinnosti smluv uzavřených s Lesy ČR za zcela účelové,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením Lesů ČR.

Uplatněný nárok vycházel z tvrzení, že smlouvy o komplexních lesnických činnostech a prodeji dříví pro rok 2011, které firma LESS & FOREST s. r. o. jako vítěz řádného zadávacího řízení dobrovolně uzavřela a bez výhrad plnila, nejsou platné, resp. že nejsou právně účinné. Lesy ČR se přitom měly dle tvrzení obsažených v zamítnuté žalobě na úkor společnosti LESS & FOREST obohatit. Lesy ČR tato tvrzení již dříve odmítly a podnikají veškeré kroky k obhájení pozice státního podniku.

V soudním řízení u Okresního soudu v Hradci Králové Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři.

V Hradci Králové 20. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření