Lesy ČR vyhrály soudní spory se společnostmi LST a CE WOOD

Lesy České republiky, s. p, nemusejí společnosti LST, a.s. zaplatit částku ve výši 14.553.951 korun českých. Svým rozsudkem o tom koncem minulého týdne rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. V proběhnuvším soudním řízení uvedená společnost uplatňovala údajný nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které jí dle jejího tvrzení mělo vzniknout v důsledku účtování nesprávné ceny dříví podle Smluv o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví pro rok 2011 z důvodu provedení chybné indexace ceny dříví v návaznosti na nezveřejnění indexu cen dříví pro 1. čtvrtletí roku 2011 ze strany Českého statistického úřadu.

Lesy ČR vítají, že soud dal argumentům podniku za pravdu. Vzhledem k tomu, že obdobné žaloby vznesli i další smluvní partneři, Lesy ČR věří, že podnik bude úspěšný i v těchto sporech.

Vrchní soud v Praze navíc minulý týden s konečnou platností rozhodl, že Lesy ČR nemusejí zaplatit Mgr. Jiřímu Ostravskému, insolvenčnímu správci úpadce CE WOOD, a.s., částku ve výši 86,378.526,40 Kč. Uvedenou žalobou se insolvenční správce domáhal vrácení kupní ceny dříví, které CE WOOD odebral od Lesů ČR v roce 2008 a které následně Lesům ČR i zaplatil. Žalobu v prvním stupni zamítl i Krajský soud v Hradci Králové, Vrchní soud v Praze jako odvolací soud pak prvostupňový rozsudek potvrdil.

V obou soudních řízeních Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři.

V Hradci Králové 20. ledna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření