Lesy ČR vykázaly za první čtyři měsíce tohoto roku hrubý zisk 3,06 miliard korun

Hrubý zisk státního podniku Lesy České republiky, tedy zisk před zdaněním, dosáhl za leden až duben roku 2015 celkem 3,06 miliard korun.

Tržby za vlastní výrobky a služby pak v daném období představovaly částku 4,64 miliardy korun, vytěžily se 2,73 miliony metrů krychlových dříví. V roce 2015 se počítá s hrubým ziskem před zdaněním podniku ve výši 5,04 miliardy korun. „Předpokládáme, že do státního rozpočtu letos odvedeme takřka 8,3 miliardy korun,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy České republiky. Tržby za vlastní výrobky a služby by měly letos dosáhnout 11,27 miliard korun. Předpokládaná těžba je vyčíslena na 7,67 milionů metrů krychlových dříví.

Hrubý zisk podniku loni vzrostl na rekordních 7,96 miliard korun z předchozích 4,96 miliard korun. Podle Karla Buchty, ekonomického ředitele Lesů ČR, ovlivnilo růst zisku, kromě zvýšení výkonnosti podniku, také rozpuštění téměř dvoumiliardové finanční rezervy.

V Hradci Králové, 16. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.