Lesy ČR vypsaly otevřené zadávací řízení na práce v lesích na druhé pololetí 2007

Výběrová řízení budou vyhlášena na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR a jejich hodnota je přibližně 1,7 miliardy korun

Lesy České republiky (Lesy ČR) vyhlásily standardním a transparentním způsobem otevřená zadávací řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé pololetí 2007. Výběrová řízení jsou vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR, tedy na všech 278 smluvních územních jednotkách. Součtově je hodnota všech 278 zakázek přibližně 1,7 miliardy korun. Jediným kritériem soutěže je cena. Vítězné firmy budou pracovat podle podepsaných smluv od 1. července do 31. prosince.

Při procesu vyhlašování otevřených zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, počíná běžet lhůta pro podání nabídek dnem následujícím po dni odeslání „Oznámení o zakázce“ do Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ US).

Firmy se mohou o zakázky ucházet na 278 smluvních územních jednotkách. Pro první etapu zadávacích řízení bylo prvních 56 samostatných zakázek odesláno ke zveřejnění dne 2. 4. 2007. Na adrese pro zveřejňování zakázek
www.usisvz.cz
jsou stanoveny lhůty pro zveřejnění zaslaných oznámení provozním řádem. Po přijetí objednávky ke zveřejnění v elektronické podobě běží 5 denní lhůta pro zveřejnění.

Od 3. 4. 2007 začala pro první etapu běžet lhůta pro podání nabídek. Proto na
www.lesycr.cz
najdou uchazeči už nyní podklady pro zpracování nabídek ještě před samotným zveřejněním na IS VZ US, které proběhne v průběhu následujících dnů. Podklady pro otevřené zadávací řízení jsou zpracovávány postupně. Uchazeči najdou přehled vyhlašovaných veřejných zakázek na lesnické činnosti po celou dobu zveřejňování na
www.lesycr.cz
a na centrální adrese:
www.usisvz.cz
. Pro lepší orientaci pak bude každý den na webových stránkách Lesů ČR zveřejněn seznam právě vyhlášených zakázek,“
říká Ing. Jiří Holický, pověřený dočasným výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR.

Jednotlivé zakázky budou postupně zveřejněny do začátku příštího týdne. „Záměrem současného managementu Lesů ČR je tímto krokem vyřešit práce v lesích pro rok 2007,“ dodává Ing. Holický.

V Hradci Králové 3. dubna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132