Lesy ČR vypsaly veřejnou zakázku na dodávku terénních automobilů

Státní podnik Lesy ČR vypsal 15. června zadávací řízení pro zavedení dynamického nákupního systému na dodávky terénních automobilů nižší třídy.

Předpokládaná hodnota zakázek, které podnik hodlá v dynamickém nákupním systému v průběhu čtyř let jeho trvání zadat, je 290 milionů korun bez DPH. Informace byla dnes zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na webu podniku.

Lhůta pro podání předběžných nabídek do zaváděného dynamického nákupního systému končí 7. srpna. Další dodavatelé však do systému mohou přistoupit kdykoliv v průběhu 4 let jeho trvání. „To je specifikum a pro potenciální dodavatele velká výhoda dynamického nákupního systému,“ vysvětluje Lenka Zahálková, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek podniku Lesy ČR.

Podnik se v rámci této zakázky stal centrálním zadavatelem pro všechny rezortní organizace Ministerstva zemědělství. „Budou-li mít organizace zájem nakoupit terénní automobily nižší třídy se specifikací poptávanou Lesy ČR, mohou své nákupy realizovat v tomto vypsaném dynamickém nákupním systému,“ dodala Zahálková. První dvě organizace se připojily se svým požadavkem už v těchto dnech.

Více se o zakázce dočtete zde.

V Hradci Králové, 16. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.