Lesy ČR vypsaly veřejnou zakázku na návrh nových lesnických stejnokrojů

Návrháři oděvů a módní designéři, pozor! Státní podnik Lesy České republiky vypsal 12. srpna veřejnou zakázku na návrh nového lesnického stejnokroje v dámském i pánském provedení. Jediným hodnoticím kritériem bude komplexní kvalita řešení. Nabídky je možné podat do 23. září.

Po dvaceti letech chce státní podnik Lesy ČR obměnit lesnické stejnokroje. Proto vypsal veřejnou zakázku a do hodnotící komise přizve experty českého textilního průmyslu. „V prvním kole půjde o výtvarný návrh nových stejnokrojů, jejich technický nákres a dokumentaci,“ říká Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR. Návrhy budou posuzovány anonymně. Výtvarníci tak nesmí žádný z dokumentů podepsat či uvést odkaz, heslo ani jinou grafickou značku, které by mohly vést k porušení anonymity. „Soutěžní obálky označíme při převzetí pořadovým číslem, v jakém byly doručeny. Obálky s identifikačními údaji uchazečů, jež později vyzveme k vyvzorkování návrhů, otevře hodnotící komise až po vyhodnocení všech předložených výtvarných návrhů,“ pokračuje Radovan Srba.

Komise může vybrat až tři nejlepší návrhy. Jejich autoři získají 50 tisíc korun jako odměnu za invenci, originalitu i precizní provedení návrhu. Poté nechají vybraní uchazeči na náklady podniku pánský i dámsky model stejnokroje ušít. Komise zasedne znovu a vybere nejlepší z nich. S vítězným návrhářem podnik uzavře smlouvu na poskytnutí výhradní a neomezené licence na vzor stejnokroje v hodnotě 250 tisíc korun bez DPH. „Porota může finančně ocenit i další návrhy. Má k dispozici až sto tisíc korun na tak zvané skicovné,“ dodává ředitel Srba.

Tato zakázka je určena zejména pro návrháře. Dodavatele nových stejnokrojů, podle nejlepšího modelu, bude podnik poptávat v další veřejné zakázce.

Dokumentace veřejné zakázky: https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_6437.html  

V Hradci Králové 12. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.