Lesy ČR vypsaly výzvu na asanaci prvních 50 hektarů Bořího lesa

Podnik Lesy ČR podal 7. září v rámci dynamického nákupního systému první výzvu k podání nabídek na asanaci 50 hektarů Bořího lesa na Břeclavsku v Jihomoravském kraji. Lhůta pro podání nabídek končí 29. září. Práce by měly začít ještě letos.

Jde o první etapu dekontaminace daného území „Práce na všech 500 hektarech lesa jsou odhadované na 50 milionů korun. Začít by měly ještě letos a nejpozději do deseti let bychom chtěli mít celé území vyčištěné,“ uvedl Igor Kalix, správní ředitel podniku Lesy ČR. „K předložení nabídek na dekontaminaci prvního území v Bořím lese jsme vyzvali pět firem, které předložily předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému,“ pokračoval Igor Kalix. Vymezené území si mohou potenciální dodavatelé prací prohlédnout s lesníky 14. září od 10 hodin. „Po vyhodnocení nabídek a podpisu smlouvy připraví náš budoucí partner plán pyrotechnického průzkumu. Pak už mohou práce ve spolupráci s Policií ČR začít,“ dodal Kalix. K dané zakázce se mohou do dynamického nákupního systému přihlásit i další zájemci. Zadávací dokumentace je ke stažení na https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_12.html  

Pro vypsání první zakázky byla nezbytná dohoda všech aktérů asanace, tedy zejména policie a pyrotechnické služby, ale také hasičů, zdravotníků a zástupců města Břeclavi. „Chtěli jsme předejít nebezpečným situacím. Zkušenost s obdobnou zakázkou nemáme a nechceme udělat při asanaci území zásadní chybu,“ řekl Kalix.

Odstranit z celého Bořího lesa munici z továrny Muna a jejího muničního skladu, které vyhodili v roce 1945 ruští pyrotechnici do vzduchu, se dosud nikomu nepodařilo. Sedmdesát let po druhé světové válce je vyčištěno 250 hektarů, dalších 500 hektarů se ujal podnik Lesy České republiky. A to i přesto, že ho k tomu nezavazuje žádný předpis ani zákon. Munice se odstraňovala z Bořího lesa hned po válce, poté v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých letech. Poslední pyrotechnici odešli v roce 2003. Podle Policie ČR byly všechny etapy asanace prováděny s minimem záznamů a často s vědomím, že v mapách sice byla munice vyznačena, ale nikdo ji už z místa neodvezl.

V Hradci Králové 8. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.