Lesy ČR výrazně snížily riziko poškozování jihočeských lesů kůrovcem

Množství zpracovaného, kůrovcem napadeného dřeva v lesních porostech na území Jihočeského kraje, spravovaných státním podnikem Lesy ČR, pokleslo v roce 2010 oproti roku předchozímu téměř pětinásobně, o rekordních takřka 80 %. V roce 2010 Lesy ČR v Jižních Čechách zpracovaly pouze 26 600 m3 kůrovcem napadeného dříví, v roce 2009 se přitom jednalo o plných 132 300 m³.

Lesy ČR dlouhodobě praktikují kontinuální dodržování zásad integrované ochrany lesa před kůrovcem. Zvolený postup se jasně vyplácí. Kůrovcová kalamita v lesích spravovaných na území Jihočeského kraje státním podnikem Lesy ČR tak v současnosti nehrozí – kůrovec nikde porosty nerozvrací, lesy zůstávají zelené a nadále plní veškeré funkce ve stejném rozsahu jako doposud,“ konstatuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice Karel Trůbl.

V rámci boje s kůrovcem instalovaly v roce 2010 Lesy ČR v lesních porostech Jihočeského kraje celkem 100 000 kusů různých druhů lapáků a téměř 6 000 kusů lapačů. „V souvislosti s pozitivním vývojem očekáváme, že letos budeme moci počty obranných opatření oproti předchozím letům mírně snížit,“ doplňuje Karel Trůbl.

Jednou z nejvíce kůrovcem napadených oblastí se v minulých letech stalo území spravované Lesní správou LČR Nové Hrady, která byla nejsilněji poškozena větrnými kalamitami. I tady se stav výrazně zlepšil: loni zde LČR zpracovaly 7 541 m³ kůrovcem poškozeného dříví, což oproti roku 2009 znamená pokles dokonce o 87 %. V lesních porostech spravovaných Lesním závodem LČR Boubín, které se nacházejí v bezprostředním sousedství s lesy na území Národního parku Šumava, se loni objem kůrovcem poničeného dřeva zmenšil ve srovnání s rokem 2009 o 35 %. V roce 2010 se tady zpracovalo 7 500 m³ kůrovcem napadených stromů.

Kvalitně prováděná ochrana lesa proti kůrovcům zabraňující kalamitnímu rozpadu porostů je rovněž jednou z podmínek trvale udržitelného hospodaření dle mezinárodního certifikačního systému PEFC, jehož osvědčení jsou Lesy České republiky, s. p., držiteli.

V Hradci Králové, 18. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata 
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.