Lesy ČR zabránily pokusu o vyvedení majetku státu

Zástupci státního podniku Lesy České republiky (LČR) zabránili na dnešní mimořádné valné hromadě možnému pokusu o vyvedení budoucích zisků z dceřiné společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost (HLDS). Tím zabránili znehodnocení akcií HLDS, které jsou státním majetkem. Podařilo se také zabránit odvolání jednoho člena představenstva HLDS nominovaného LČR.

Pokud by návrhy na změnu stanov podané druhým akcionářem – panem Dejnožkou – prošly, stát by se nemusel dostat ani ke koruně budoucích zisků. Ty by mohly být vyvedeny do nepřehledné struktury dceřiných společností polostátní firmy, o kterých nám jako akcionáři není prakticky nic známo,“ uvádí generální ředitel Lesů České republiky Svatopluk Sýkora.

Státnímu podniku se také podařilo zabránit odvolání člena představenstva nominovaného Lesy ČR. „Podle nás plní svou roli v představenstvu velmi dobře a jsme s jeho působením spokojeni. Pro jeho odvolání nebyly sebemenší důvody,“ pokračuje Svatopluk Sýkora.

Lesy ČR jsou rozhodnuty neuzavřít v příštím roce s HLDS, kde drží 50% akcií, novou smlouvu na zajištění obchodu se dřevem a ukončit tím dosavadní deformaci trhu se dřívím za netržní ceny. Měla by se tak uzavřít čtrnáctiletá kapitola, provázená nestandardními a netržními kroky, kdy soukromá osoba získávala prostřednictvím polostátní firmy z obchodu se státním dřívím neoprávněné zisky.

V Hradci Králové, 10. listopadu 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.