Lesy ČR začaly hodnotit nabídky podané v lesnických tendrech 2018+

Hodnotit 196 nabídek na provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví v letech 2018 až 2022 začal 10. října státní podnik Lesy České republiky. Soutěží se o 2,8 miliard korun bez DPH a 5,1 milion metrů krychlových dříví.

Komise 10. října nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové. Poté se začalo s posuzováním podaných nabídek, které bude pokračovat jejich hodnocením. „Hlavním kritériem je nabídnutá cena,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR. Soutěže se zúčastnilo 31 účastníků.  

Smlouvy na komplexní činnosti s prodejem dříví za 2,3 miliardy korun se týkají 29 zakázek. Nabídky předložilo 26 společností. Smlouvy na těžební činnosti s prodejem dříví s předpokládanou hodnotou 152 milionů korun se týkají deseti zakázek. Nabídky podalo 18 firem. Dalších 13 zakázek se týká pěstební činnosti, předpokládaná hodnota činí bezmála 337 milionů korun. Uchází se o ně 17 subjektů.

Soutěží se o 52 zakázek na 39 smluvních územních jednotkách. „SUJ v některých případech dělíme na dílčí zakázky. Dáváme tak prostor i malým a středním podnikům, což souvisí s podporou zaměstnanosti v regionech,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád s tím, že hodnoticí proces je na začátku a nelze mluvit o finálních výsledcích. “Předpokládáme, že s vybranými dodavateli uzavřeme smlouvy v prosinci 2017,“ dodal Szórád.

Informace o nabídkách budou 11. října zveřejněny na webu podniku Lesy ČR

SHRNUTÍ
  • Soutěží se o 2,8 miliard korun a 52 zakázek.
  • Celkem 31 společností podalo 196 nabídek.
  • Tendry se týkají 39 smluvních územních jednotek. Na jednu SÚJ je průměrně podáno 5 nabídek, tedy v průměru 3 nabídky na zakázku.
  • Předpokládá se, že podnik uzavře smlouvy s vybranými dodavateli v prosinci 2017.

V Hradci Králové 11. října 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen