LESY ČR ZAČNOU OTEVÍRAT OBÁLKY

Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR) začnou 27. října 2010 v 10,00 hod. otevírat obálky s nabídkami pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2011“.

Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR) začnou 27. října 2010 v 10,00 hod. otevírat obálky s nabídkami pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2011“. Tím bude zahájeno vyhodnocování soutěže na práce v lesích s prodejem dříví „při pni“ pro rok 2011. Veřejná zakázka má 108 částí. Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Otevírání obálek budou provádět čtyři komise, předpokládá se otevření všech podaných obálek s nabídkami v průběhu jednoho dne 27. října 2010 (s případným pokračováním 29. října 2010 od 9:00 hod., pokud nebudou 27. října 2010 otevřeny všechny nabídky).  Lesy ČR vyhlásily otevřené zadávací řízení standardním a transparentním způsobem dle zákona č. 137/2006 Sb.. Zakázky by měly vítězné firmy plnit od 1. ledna do 31. prosince 2011.


V Hradci Králové 26. října 2010