Lesy ČR zahájily zpracování zbývající kalamity

Lesy ČR zadaly nezbytné lesnické činnosti na územích, kde nebyl vyhlášen vládou nouzový stav.

Lesy ČR zahájily tzv. „druhou fázi“ zadání nezbytných lesnických činností [1] . Hlavním předmětem zakázek je v této chvíli zpracování kalamity na územích, kde nebyl vyhlášen vládou ČR nouzový stav. Součástí zakázek jsou rovněž nutné výkony pěstebních činností především ochrana lesa proti hmyzu a nezbytná ochrana kultur proti buřeni.

S ohledem na minimalizaci rizika hospodářských škod na lese zvolily Lesy ČR i v tomto případě formu zadání: jednací řízení bez uveřejnění,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR. „Vyzvali jsme partnery, u kterých je předpoklad, že disponují dostatečným množstvím personálních kapacit, potřebnou disponibilní technikou připravenou na zvládnutí kalamity a dobře znají daný region. Včasným zpracováním kalamitní hmoty bude minimalizováno riziko rozšíření kůrovce a současně se snižují ztráty znehodnocením déle ležící hmoty“, dodává Ing. Holický.

Objem kalamitní hmoty je cca 1 mil. m3. Lesy ČR předpokládají, že práce z těchto zakázek budou ukončeny do konce června letošního roku. Lesnické práce, které budou probíhat od července do konce roku, budou zadány formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Další činnosti a zadávání prací bude upřesněno v následujících termínech tak, aby byly zabezpečeny všechny činnosti v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové 13. března 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
m: 724 525 132


[1] V rámci první fáze byla zadána realizace nejnutnějších lesnických činností – viz předešlá TZ