Lesy ČR zajistí revitalizaci staleté lipové aleje u hradu Bítov na Znojemsku

Lipová alej u známého hradu Bítov na Znojemsku v Jihomoravském kraji se díky státnímu podniku Lesy České republiky dočká potřebné revitalizace. Ta bude zahájena letos 16. září a skončit by měla na jaře příštího roku. Alej se z větší části nachází na lesních pozemcích v přírodní rezervaci U Doutné skály a lemuje úzkou asfaltovou cestu vedoucí od hradu Bítov směrem ke stejnojmenné obci Bítov u Vranovské přehrady.

Většina stromů v aleji potřebuje vzhledem ke svému věku odborné ošetření. Lesy ČR proto nechaly zpracovat odborný projekt, ke kterému se vyjádřily všechny dotčené organizace a orgány státní správy. V průběhu revitalizace budou například ořezány nebo svázány nebezpečné větve, v nezbytně nutných případech pak dojde k odstranění vybraných stromů s tím, že následně bude provedena výsadba stromů nových. Lesy ČR navíc provedou drobné úpravy v navazujícím lesoparku. Vlastní opatření bude provádět kvalifikovaná firma, a to za odborného arboristického a biologického dozoru.

Lesy ČR v této souvislosti upozorňují návštěvníky hradu Bítov na nutnost zvýšené opatrnosti při procházení alejí. Současně se omlouvají za případná dočasná omezení, která budou přijímána výhradně za účelem jejich bezpečnosti.

Lesům ČR podařilo získat na tuto akci příslib podpory z Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), který administruje Operační program Životní prostředí.

 

V Hradci Králové 13. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření