Lesy ČR zasáhla vichřice, kterou Lesy ČR od svého vzniku nepamatují

První odhady Lesů ČR: poškození se bude pohybovat v řádech milionů kubíků dřeva.

Lesy České republiky (Lesy ČR) už včera vyjádřily obavu z větrné kalamity širšího rozsahu. Po dnešní noci se obava bohužel naplnila. V lesích spravovaných Lesy ČR byly podle prvních odhadů poškozeny řádově miliony kubíků dřeva. Nejvyšší škody jsou na jihozápadě naší republiky. Odhady škod se budou trvale zpřesňovat s ohledem na potřebu uvolnění cest, což může trvat asi týden.

Obecně Lesy ČR evidují jednotlivé i plošné vývraty, polomy a zlomy. „Množství vývratů (tj. vyvrácený strom i s kořeny) bude zřejmě vyšší, neboť půda je promáčená, není zmrzlá a stromy v ní nejsou tak pevně ukotveny ,“ říká Ing. Vladimír Krchov, výrobně technický ředitel Lesů ČR.

Nejdříve musí lesníci odstranit havárie na elektrických a telekomunikačních vedeních a zajistit průjezdnost silnic a cest v lesních úsecích a přístupnost malých osad a samot. Následně bude zajištěna průjezdnost lesních cest, které slouží k obhospodařování lesa. Tak, jak bude pokračovat odklízení padlých stromů na lesních cestách, bude postupně zjišťován i rozsah škod na lesích. „ S ohledem na rozsah majetku spravovaného Lesy ČR lze očekávat první přesnější odhady škod v polovině, spíše v závěru příštího týdne. K rekognoskaci stavu pravděpodobně po uklidnění počasí využijeme i leteckou techniku ,“ dodává Ing. Krchov.

V nadcházejících dnech důrazně nedoporučujeme návštěvu lesů, protože stabilita řady stromů je po vichřici narušena a hrozí nebezpečí jejich pádu či pádu velkých větví!!!

Jelikož se první odhady škod pohybují v řádech milionů kubíků dřeva a další vichřice opět předpovídají meteorologové až do neděle, uvažujeme, že požádáme Vládu ČR o vyhlášení krizového stavu v lesích ,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR.

Ještě dodám, že podle zahraničních médií například v Německu poškodil orkán téměř 60 milionů kubíků dřeva.


V Hradci Králové 19. ledna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

m:724 525 132