Lesy ČR zasahovaly v oblastech zasažených povodněmi

Lesy ČR minulý týden a během uplynulého víkendu posílily monitoring ve všech regionech zasažených povodněmi. Zvýšené úhrny srážek v Jizerských horách, Orlických horách a Jeseníkách způsobily povodňové stavy na vodních tocích spravovaných Lesy ČR a škody na lesních cestách.

Díky zvýšenému a nepřetržitému monitoringu v zasažených oblastech se nám podařilo včas zprůchodnit zanesená koryta vodních toků, zejména v Jizerských horách a Jeseníkách, a zabránit tak výraznějším škodám na majetku“, říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR. Od čtvrtka minulého týdne byli naši pracovníci v nepřetržitém kontaktu s povodňovými orgány, starosty a vodoprávními úřady a realizovali nejnutnější zabezpečovací práce na vodních tocích a lesní dopravní síti ve správě Lesů ČR. 

Tyto povodně způsobily škody nejenom na vodních tocích, ale zejména na lesní dopravní síti. Prvotní odhad škod k dnešnímu dni se pohybuje ve výši cca 21,5 mil. Kč.

Lesy ČR začaly s odstraňováním těchto povodňových škod prakticky okamžitě“, podotkl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 25. července 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.