Lesy ČR zasahují v oblasti postižených povodněmi na severu a východě Čech

Lesy ČR jako správce drobných vodních toků a lesních porostů již podruhé v letošním roce čelí rozsáhlým povodním. Tentokrát povodeň udeřila v severních a východních Čechách. Lesy ČR bezprostředně po vzniku povodní posílily správce toků a nasadily dostupnou protipovodňovou techniku v postižených územích. Výše materiálních škod se průběžně vyčísluje.

Pracovníci Lesů ČR jsou již od soboty v terénu, kde monitorují situaci a zajišťují provádění zabezpečovacích prací, spočívajících v odstraňování zátarasů v korytech toků, zprůtočňování kritických profilů propustků, mostů a křížení s inženýrskými sítěmi. Nemalé úsilí si žádá zajišťování zpřístupnění zasažených území a základní práce zajišťující stabilitu koryt za účelem ochrany majetku a osob.

V zasažených oblastech je většina lesních cest neprůjezdná. Vznikly rozsáhlé strže a sesuvy. Prvotní odhad výše škod na majetku ve správě Lesů ČR již přesahuje 200 mil Kč. Vzhledem k tomu, že řada lokalit je ještě stále nepřístupná, dá se předpokládat jejich nárůst. Lesy ČR vyzývají obyvatele, aby v postižených oblastech nevstupovali do lesů.

Hlavním úkolem Lesů ČR je rychlá a účinná pomoc postiženému obyvatelstvu a účelná obnova poškozeného majetku . Stejně jako při povodních v květnu letošního roku poskytnou Lesy ČR všem obyvatelům, kteří v důsledku povodní přišli o své domovy, dřevo na výstavbu rodinného domu nebo bytové jednotky a to za výrazně zvýhodněných finančních podmínek,“ prohlásil generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Vedení Lesů ČR již vydalo příslušné interní pokyny všem organizačním jednotkám, které se nacházejí v povodněmi postižených oblastech. Úkolem příslušných pracovníků je připravit seznam všech obcí, které současná povodeň postihla. Pracovníci podniku následně osobně navštíví starosty postižených obcí, kde jim předají podrobné informace o nabídce Lesů ČR povodní postiženým lidem a požádají je o předání informace svým občanům.

Lesy ČR nabízejí za režijní cenu 440 korun za m³ (včetně DPH) buď 100 m³ materiálu na celodřevěný dům, nebo 70 m³ dřeva na montovanou stavbu, popřípadě 15 m³ na vybudování nového krovu, nebo formou samovýroby za cenu 1,- Kč za m³ (včetně DPH) surového dříví. Po povodních v loňském roce takto vzniklo 44 bytových jednotek.

Příjemcem výpomoci mohou být občané, jejichž trvalé obydlí současné záplavy poničily tak, že jim úřady vystavily rozhodnutí o odstranění stavby. Obce silně poničené záplavami mohou navíc získat pomoc ve formě levného stavebního dřeva například na výstavbu mostků a dalších dřevěných staveb.

Podrobné informace o pomoci lze získat na internetových stránkách Lesů ČR ( https://lesycr.cz , v sekci Turisté a přátelé přírody – Aktuality;) přímý proklik  

Úkolem Lesů ČR při správě drobných vodních toků je dlouhodobě zajišťovat prevenci proti povodním, zejména výstavbou protipovodňových a protierozních opatření.

V Hradci Králové, 9. srpna 2010