Lesy ČR zavádějí certifikaci lesů nově i systémem FSC

Státní podnik Lesy České republiky zahájil proces zavádění standardu FSC formou pilotních projektů. Od podzimu roku 2006 byla po dlouhých přípravách akreditována jeho česká národní verze.

Pro první fázi pilotního projektu byl vybrán lesní hospodářský celek Žehrov na Mladoboleslavsku o výměře přibližně 2620 hektarů, a to zejména s ohledem na výrazný zájem ochrany přírody v oblasti, kdy téměř celý celek leží v CHKO Český ráj a jeho jádrovou část dokonce tvoří přírodní rezervace Příhrazské skály.

Kvůli získání přesnější představy o zavádění standardu zahrnou Lesy ČR do druhé fáze pilotního projektu další tři celky s odlišnými přírodními podmínkami o celkové ploše cca 15,5 tisíce hektarů, kde se s přípravnými pracemi započne již během podzimu tohoto roku. Po úspěšném završení druhé fáze budou Lesy ČR obhospodařovat v rámci ČR největší výměru FSC certifikovaných lesů.

V Hradci Králové 19.září 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.