Lesy ČR zavedly dynamický nákupní systém pro zadávání zakázek na asanaci Bořího lesa

Právě dnes vypršela lhůta pro podání předběžných nabídek do dynamického nákupního systému na asanaci Bořího lesa od nevybuchlé munice na Břeclavsku, který vyhlásil státní podnik Lesy České republiky. Do tohoto dynamického nákupního systému bylo předloženo celkem 5 přihlášek (v terminologii zákona „předběžných nabídek“).

V průběhu několika dnů, potřebných pro vypořádání nedostatku v jedné z předběžných nabídek, bude všem přihlášeným účastníkům zaslána výzva k podání nabídek na plnění první dílčí veřejné zakázky. „Boří les rozdělíme na menší celky, o které se bude soutěžit v dílčích veřejných zakázkách. Oslovovat budeme vždy všechny zájemce přihlášené do dynamického nákupního systému a podle zákona o veřejných zakázkách se mohou přihlásit i další noví zájemci. V této fázi bude rozhodujícím kritériem cena.“ uvedl správní ředitel Lesů ČR Igor Kalix. S asanací lesních pozemků, na nichž se nedá lesnicky hospodařit ani je rekreačně využívat, by měli pyrotechnici začít ještě letos. Kalix dále uvedl, že na základě zkušeností s úvodní zakázkou vypíše podnik zakázky další. Práce mohou probíhat i paralelně, a to až do roku 2025. „Uděláme vše pro to, aby bylo území vyčištěno dříve,“ dodal ředitel Kalix.

Granáty, miny, náboje a další nevybuchlou munici z bývalé německé továrny Muna, rozmetané Rudou armádou v Bořím lese na Břeclavsku v roce 1945, nechá odstranit státní podnik Lesy České republiky na vlastní náklady. Odhadováno je 50 milionů korun. V minulosti bylo vyčištěno 250 hektarů a odvezeno 22 tisíc kusů nevybuchlé munice. Nyní zbývá asanovat dalších 500 hektarů.

V Hradci Králové, 30. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.