Lesy ČR zaznamenaly rekordně pozitivní ekonomický výsledek

Letošní ekonomické výsledky se pro státní podnik Lesy České republiky
(dále Lesy ČR) vyvíjejí snad až nad očekávání dobře. Za první tři kvartály letošního roku činí provozní hospodářský výsledek Lesů ČR + 1 592 853 tis. Kč. To je prakticky dvojnásobek proti stejnému období loňského roku (800 782 tis. Kč).

Provozní výsledek hospodaření meziročně vzrostl o 99% na 1,59 mld. Kč. To představuje meziroční zvýšení o 0,79 mld. Kč. „Jedním z hlavních vlivů, které k současným skvělým výsledkům hospodaření Lesů ČR přispívají, patří jednoznačně větší efektivita u zadávaných zakázek. Lesy ČR se začaly chovat tržně a tento fakt se proto ihned takto projevil,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR. „Lesy ČR se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Už nyní předpokládáme, že právě probíhající řízení zvýší dále příjem Lesů ČR řádově o miliardu korun. Současný management podniku činí všechny kroky k tomu, aby se Lesy ČR dostaly z velmi složité právní situace,“ dodává Ing. Koníček. Mezi další vlivy patří racionalizace prováděných provozních činností, dále prodej nadbytečného majetku, růst cen dříví na trhu a v neposlední řadě navýšený objem těžeb vlivem sněhové kalamity desetiletí.

Hrubý zisk meziročně vzrostl o 51 % na 1,69 mld. Kč. „To představuje nárůst téměř o 0,67 mld. Kč. Nejvíce nás ale velice příjemně překvapil výsledek přidané hodnoty na jednoho zaměstnance, která vzrostla o 42%,“ říká RNDr. Vladimír Veselý, ekonomický ředitel Lesů ČR.

Ještě přidávám aktuální informace z průběhu zadávacího řízení na lesnické zakázky: Ve dnech 23. – 27. 11. zasedala hodnotící komise, aby ověřila závěry externího poradce a posoudila kvalifikační předpoklady u podaných nabídek. Komise ukončila jednání v pondělí 27. 11. 2006. Další jednání hodnotící komise by mělo proběhnout příští týden, kdy bude rozhodovat o žádostech o vysvětlení možných dumpingových nabídek. Na jednání komise jsou rovněž stále přizváni externí pozorovatelé. K účasti byli vyzváni nejen novináři a zástupci dřevozpracující firem, ale dokonce i lidé z Transparency International. Vedení státního podniku Lesů ČR vyhlásilo zadávací řízení na dodávky pěstebních a těžebních služeb na rok 2007 standardním a transparentním způsobem v říjnu tohoto roku. Během příštího roku by dle zákona č. 137/2006 Sb. měly být vyhlášeny další veřejné zakázky střednědobého charakteru. Tuto formu doporučila i dozorčí rada společnosti Lesy ČR. Vítězové současných tenderů budou známi na přelomu roku.

Všechny další informace k ekonomickým výsledkům Lesů ČR, včetně tabulek a grafu najdete v přiložené prezentaci.

V Hradci Králové 29. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217