Lesy ČR zaznamenávají škody po rozmarech počasí

Současné rozmary počasí – především silný vítr, bouřky a prudké deště – přidělávají starosti také pracovníkům státního podniku Lesy ČR. Po uplynulé noci lesníci registrují škody na lesních cestách a vodních tocích v Libereckém kraji, menší kalamita lesního porostu se udála na lesním revíru Vysoká v blízkosti Hradce Králové.

Vydatné srážky spojené s bouřkami nejvíce poničily lesní cesty v oblasti Jizerských hor, na Frýdlantsku, v lokalitách kolem Raspenavy a Hejnic v Libereckém kraji. Škody se podle velmi předběžných odhadů budou pohybovat v řádech statisíců korun. Nejvíce je poškozena lesní cesta Riegelweg spojující Hejnice se strmými horskými kopci severních svahů Jizerských hor, kde jsou škody prozatím vyčísleny na zhruba půl milionu korun. Zaměstnanci Lesů ČR již také pracují na odstraňování nejvážnějších poškození: pročišťují příkopy kolem lesních cest a svodnice na lesních cestách, případně nečistotami ucpané propustky pod lesními cestami.

Menší škody Lesy ČR registrují také na drobných vodních tocích, které mají ve své správě. Jde opět o oblast Frýdlantska v Libereckém kraji, kde došlo k menšímu poškození především na rozestavěných stavbách, jejichž cílem je eliminace škod po povodních v roce 2010. Předběžné odhady škod se pohybují v řádech statisíců.

Silný vítr povalil rovněž větší množství stromů v lesnickém revíru Vysoká v okrese Hradec Králové. V místě došlo k poškození přibližně dvou tisíc krychlových metrů dříví.

Pracovníci Lesů ČR jsou ve všech inkriminovaných oblastech přímo v terénu a monitorují aktuální stav.

V Hradci Králové 6. července 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.