Lesy ČR zdárně dokončily rekonstrukci důležité cesty z Ostravice na Lysou horu v Beskydech

Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci důležité turistické komunikace z centra obce Ostravice, v okrese Frýdek Místek, v Moravskoslezském kraji, na známou Lysou horu, nejvyšší vrchol moravskoslezských Beskyd ležící ve výšce 1323 metrů nad mořem. Šlo o celkovou rekonstrukci jednoho z úseků této velmi používané komunikace v délce dva kilometry, kterou se podařilo dokončit. Lesy ČR na daný účel investovaly skoro 3 miliony korun. Ještě letos Lesy ČR pravděpodobně provedou modernizaci druhého úseku, která by podle předběžných odhadů by mohla stát 2 milióny korun.

V průběhu akce Lesy ČR zmodernizovaly asfaltový povrch vozovky a částečně ho rozšířily. Rekonstrukci komunikace vítá i samotná obec Ostravice, se kterou Lesy ČR dlouhou dobu dobře spolupracují. V místě se celkově zlepšila bezpečnost a plynulost provozu.

Horská komunikace z Ostravice na Lysou horu, jako součást tak zvaného Bezručova chodníku, je v celém regionu, díky své rozmanitosti a barevnosti, vyhlášená zvláště mezi pěšími turisty. Bezručův chodník po červené značce navádí turisty nejen na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd, ale i k významným ostravickým hotelovým střediskům. Podle odhadů projde touto cestou v průběhu roku pravidelně přes půl milionu lidí. Trasa se stala pevnou součástí pravidelných adrenalinových závodů Beskydská sedmička a Adrenalin Cup, což jsou akce celorepublikového dosahu.

V Hradci Králové 29. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření