Lesy ČR získaly cenu Firma škole

Cenu „Firma škole“ udělil Lesům České republiky 13. listopadu Královéhradecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Podnik byl oceněn za významnou spolupráci a podporu České lesnické akademie v Trutnově při vzdělávání a odborné přípravě žáků.

Lesy České republiky patří podle Královéhradeckého kraje mezi pětici firem, které se nejaktivněji podílejí na středoškolském vzdělávání studentů. Cenu v podobě plastiky rukou, která symbolizuje předávání know-how, vyrobenou na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích, převzali také zástupci Agrochovu Stará Paka, IVECO Czech Republic, KASPER KOVO a SECO GROUP.

Návrh na nominaci firmy mohla podat jakákoli střední škola v Královéhradeckém kraji. Následně je vyhodnotila pětičlenná komise a ocenění navržených firem schválila Rada kraje.

V Hradci Králové 20. listopadu 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.