Lesy ČR získaly ocenění od města Moravská Třebová za spolupráci při rozvoji cestovního ruchu

Partnerské projekty Hřebečské důlní stezky a Naučná stezka Boršovský les jsou lákadlem pro stovky návštěvníků

Státní podnik Lesy ČR v těchto dnech získal od města Moravská Třebová významné ocenění za příkladnou spolupráci při rozvoji cestovního ruchu v moravskotřebovském regionu. Lesy ČR společně s městem Moravská Třebová v nedávné době realizovaly partnerský projekt nazvaný Hřebečské stezky a muzea.

Hřebečské stezky se nacházejí na Hřebečském hřbetu západně od Moravské Třebové, v okrese Svitavy, v Pardubickém kraji. Vznikl zde ojedinělý turistický areál s mnoha zajímavostmi a atrakcemi. Již v září roku 2009 předaly Lesy ČR veřejnosti do užívání také necelé čtyři kilometry dlouhou lesnickou naučnou stezku Boršovský les, která prochází údolím Stříbrného potoka a po lesní cestě a Boršovském chodníku vede na vyhlídku nad silničním tunelem. Na naučnou stezku s devíti informačními panely zaměřenými na přírodu a lesnictví navazují další stavby – ubytovací zařízení Boršov, vodní nádrž U hájovny a vyhlídkový srub Hřebeč.

Důlní stezky, rozhledny, altány…

Hřebečské důlní stezky jsou dlouhé 70 kilometrů. Byla na nich vybudována vyhlídková věž na Strážném vrchu, vyhlídková plošina Nad doly, turistické altány na Mladějovském vrchu a U vysílače a maketa štoly Josefka z roku 1861 s otevřeným altánem v podobě hornického přístavku. Poučení přináší 22 informačních panelů o historii zdejších dolů i o místní přírodě a historických zajímavostech – trasy vedou mimo jiné přes tři starověká hradiště. Stezka má osm výchozích stanovišť. Jedno z nich je v gotických sklepeních moravskotřebovského zámku v geologické expozici nazvané Barevný svět.

Mladějovská úzkokolejka

Atraktivitu území zvyšuje Mladějovská úzkorozchodná železnice. Železnička s rozchodem 600 milimetrů byla vybu¬dována v letech 1917 až 1924 pro přepravu lupku a uhlí z hřebečských dolů do zpracovatelského závodu – výrobny šamotu v Mladějově. Oficiální délka trati je 10 980 metrů, ale koleje pokračovaly i do důlních tunelů. Dnes po trati z Mladějova do Nové Vsi u Kunčiny jezdí oblíbené sezónní turistické vlaky.

Příspěvek k rozvoji kraje

Kraj kolem Moravské Třebové byl po dlouhá léta opomíjen. Realizace obou propojených projektů významně přispěla nejen k popularizaci jedinečného přírodního útvaru Hřebečského hřbetu, ale i ke zvýšení turistické přitažlivosti Moravskotřebovska a jeho bohaté historie. Na Hřebči díky Lesům ČR a městu Moravská Třebová vyrostly unikátní stezky, které nejsou v takovém rozsahu nikde široko daleko.

V Hradci Králové 19. července 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.