Lesy ČR znovu žádají HN o opravu nepravdivých tvrzení

Lesy ČR opět požádaly prostřednictvím advokátní kanceláře společnost Economia o opravu nepravdivých tvrzení uveřejněných 6. 11. v deníku Hospodářské noviny. Požadují otištění opravy v následujícím znění:

Dne 6. 11. 2009 byl na stranách 18 a 19 deníku Hospodářské noviny publikován článek s názvem „Kdo může za průšvihy? Asi stromy v lese…“. Uvedený článek obsahoval nepravdivá tvrzení dotýkající se jména a dobré pověsti Lesů České republiky, s.p., dle nichž se Lesy České republiky, s.p. měly tajně dohodnout se společností CE WOOD, a.s. na koupi její pily v Javořici za velmi vysokou cenu, dále se Lesy České republiky, s.p. měly zúčastnit jakési formální veřejné dražby na koupi uvedené pily s předem známým výsledkem a výtěžek veřejné dražby měl kompenzovat jakousi újmu společnosti CE WOOD, a.s. Uvedená tvrzení jsou nepravdivá. Dražba pily Ptení měla proběhnout zcela v souladu se zákonem o veřejných dražbách, což vyplývá z dražební vyhlášky zveřejněné pověřeným dražebníkem. Lesy České republiky, s.p. neuzavřely žádnou tajnou dohodu se společností CE WOOD, a.s. ve věci koupi její pily nacházející se v Javořici.

Celá žádost o opravu je přiložena.

V Hradci Králové 7.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Příloha: