Lesy ČR zpřesnily odhad povodňových škod na 750 mil. Kč

Státní podnik Lesy ČR vypracoval zpřesněný odhad škod, které způsobily červnové a červencové záplavy. Celkové povodňové škody odhaduje na 750 miliónů Kč, z toho 600 miliónů Kč na vodních tocích a 150 miliónů Kč na lesní dopravní síti a ostatním majetku. Odstranění všech škod potrvá několik let.

Po zpřesněném, avšak stále ještě předběžném odhadu bude následovat podrobné posouzení jednotlivých škod a návrh způsobů jejich odstranění, včetně způsobu financování. Kromě pojistného plnění, které pokryje jen menší část škod, má podnik v podstatě tři další možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky: Upravit plán na zbytek roku 2009 – například pozastavit jiné aktivity, snížit rozsah investic, stavebních oprav a údržeb. Jednat o podpoře z dotačních programů Ministerstva zemědělství. A připravit žádosti o dotační prostředky z operačních programů EU.

„Využijeme všechny varianty financování, které máme k dispozici. I tak je však jisté, že se povodňové škody promítnou negativně do konečného hospodářského výsledku za letošní rok. Jen nezbytné zabezpečovací práce – například zajištění bezpečnosti lidí a majetku bezprostředně po povodních, obnovení dopravní přístupnosti a podobně – si v letošním roce vyžádají 80 miliónů korun,“ hodnotí situaci generální ředitel lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Hradec Králové 4. 8. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.