Lesy ČR zrenovují turistickou stezku v údolí Robečského potoka u České Lípy

Lesy České republiky, s. p., připravují rozsáhlou rekonstrukci turistické stezky v údolí Robečského potoka u České Lípy v Libereckém kraji vedoucí lesním porostem v národní přírodní památce Peklo.

V rámci rekonstrukce budou obnoveny dřevěné zpevněné chodníky. Generální opravy se dočkají i dvě lávky přes Robečský potok. Práce budou probíhat po menších etapách, začnou již nyní v říjnu, přičemž pokračovat budou až do příštího roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci stezky přestavují částku ve výši cca čtyř milionů korun,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

V údolí Robečského potoka se výborně daří bledulím, které zde v jarních měsících rozkvétají a lákají k návštěvě řady návštěvníků. V tomto období budou proto rekonstrukční práce na stezce pozastaveny.

Na přelomu měsíce září a října již Lesy ČR pro úspěšný průběh rekonstrukce turistické stezky udělaly první krok: po předchozí dohodě se Správou CHKO Kokořínsko byla podél stezky odstraněna část starých stromů.

Peklo u České Lípy je cca čtyři kilometry dlouhé romantické údolí Robečského potoka, v podstatě dlouhá rokle sevřená pískovcovými skalami, působící dojmem divoké přírody. Nejvhodnější čas návštěvy je začátkem dubna, kdy v údolí rozkvetou tisíce bledulí. V létě lze využít pískový rybník na dolním konci rokle ke koupání. Peklo je národní přírodní památkou a chráněné jsou samozřejmě i všechny bledule, kterým se tu hojně daří.

V Hradci Králové 11. října 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření