Lesy ČR zvelebují lesní prostředí Jeseníků: zrekonstruovaná Boží muka na Limrách a nový turistický altán u Supíkovic

Státní podnik Lesy České republiky průběžně podporuje a rozvíjí veřejně prospěšné funkce lesů. Pro tyto účely existuje dokument nazvaný „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Podnik v této souvislosti aktuálně dokončil rekonstrukci Božích muk na Limrách včetně nového turistického altánu nedaleko obce Supíkovice na Jesenicku v Olomouckém kraji. Náklady na realizaci dosáhly částky 375 tisíc korun. Slavnostní otevření se uskuteční v neděli 22. června 2014 od 14 hodin.

Boží muka na Limrách se nacházejí na pozemku ve správě Lesů ČR nad obcí Supíkovice. Jedná se o oblíbené odpočinkové místo pro cyklisty i pěší turisty s krásným výhledem na Polské roviny. Původní rozpadlá a nakloněná boží muka se zvětralým zdivem musela být zbourána a postavena znovu na novém základě, na původním místě. Ke stavbě se využilo původní kamenivo doplněné novými pálenými cihlami. Do niky byl umístěn obraz Sv. Wolfganga patrona dřevorubců, tesařů, uhlířů, sochařů, pastevců, lodníků, nevinně zajatých. Boží muka vhodně doplňuje i dřevěný altán se stojanem na kola.

Do Supíkovic je nejideálnější se dostat autem po státní cestě číslo 455 vedoucí z Jeseníku přes obec Písečná do Vidnavy. K Božím mukám s altánem je pak možné jít pěšky ze Supíkovic, od kostela sv. Hedviky a dále kolem fotbalového hřiště po polní a částečně i lesní cestě – vzdálenost cca 2 km.

GPS souřadnice : Loc: 50°18’29.506″N, 17°14’13.978″E

Program 2020 slouží k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, podporu opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

V Hradci Králové 20. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření