Lesy ČR zveřejnily jména odborníků, kteří budou řídit klíčové úseky

Lesy ČR dnes zveřejnily jména odborníků, kteří budou řídit klíčové úseky.

Řízením ekonomického úseku státního podniku Lesy ČR byl pověřen do doby jmenování ekonomického ředitele Ing. Zdeněk Sýkora. Ing. Sýkora se narodil v roce 1955 v Klatovech a vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze – Fakulta zahraničního obchodu. Pracoval mimo jiné jako výrobní ředitel – Compañía General de Fósforos Sud Americana s.a. – Buenos Aires, Argentina nebo jako generální ředitel (Střední Evropa) – Kablo Elektro a.s.

Řízením obchodního úseku státního podniku Lesy ČR byl pověřen do doby jmenování obchodního ředitele Ing. Pavel Pracna. Ing .Pracna se narodil v roce 1956 v Plzni. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně – obor lesní inženýr, pracoval v Podniku zahraničního obchodu Ligna Praha a od roku 1989 působí v soukromém sektoru.

V Hradci Králové 2.listopadu 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.