Lesy ČR zveřejňují smlouvy v registru smluv. Zatím není důvod ke změně

Státní podnik Lesy České republiky pokračuje ve vkládání smluv nad 50 tisíc korun bez DPH do registru smluv. Do rozhodnutí Senátu nebude postupovat jinak.

Podle novely, kterou 22. února schválila Poslanecká sněmovna a kterou nyní posoudí Senát, nebudou státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí muset smlouvy, jež mají obchodní či průmyslovou povahu, na registru zveřejňovat. „Smlouvy do registru i nadále vkládáme, do 30. června tam budou všechny nad 50 tisíc korun bez DPH. Je to poměrně velká administrativa, ale do rozhodnutí Senátu nebudeme postupovat jinak,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podnik je kromě toho povinen zveřejňovat na svém webovém profilu všechny smlouvy nad 500 tisíc korun bez DPH, které se týkají veřejných zakázek. „V zájmu transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím zveřejňujeme i smlouvy nad 300 tisíc korun bez DPH spojené s veřejnými zakázkami,“ dodal Szórád.

V Hradci Králové , 23. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.