Lesy ČR zvítězily v soudním sporu o částku ve výši 3 miliardy 718 milionů korun se společností CE WOOD

Dnes byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen rozsudek v soudním řízení, v němž společnost CE WOOD, a.s., uplatňovala na Lesích České republiky, s. p., nárok na zaplacení částky ve výši 3 miliardy 718 milionů korun českých z titulu údajného nekalosoutěžního jednání. Krajský soud rozsudkem žalobu společnosti CE WOOD zamítl a dal v plném rozsahu zapravdu Lesům ČR. „Doufám, že se tímto podařilo úspěšně ukončit devět let trvající složité soudní řízení o tvrzeném nároku společnosti CE WOOD, který Lesy ČR vždy považovaly za bezdůvodný a účelový,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Nárok uplatněný společností CE WOOD, a.s., vycházel z argumentace, dle níž měla být uvedené společnosti ze strany Lesů ČR v roce 2005 omezena možnost podnikat v oboru lesnictví, čímž jí měla vzniknout žalovaná újma.

Mimo uvedené společnosti, která zmíněný nárok uplatnila vůči Lesům ČR, se nároku vystavěného na obdobném skutkovém základě domáhal i akcionář společnosti CE WOOD, a.s., společnost Intertrade Holding GmbH. Tento akcionář však nárok (ve výši téměř 4 miliardy Kč) uplatnil u mezinárodního arbitrážního tribunálu v Paříži proti České republice. I v případě mezinárodní arbitráže žalobci žádný nárok nebyl přiznán.

V soudním řízení u Krajského soudu v Hradci Králové Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři.

V Hradci Králové 19. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření