Lesy ČR zvou turisty k návštěvě Českého středohoří za poznáním Karlovských rybníků a jejich okolí

Průvodcem bude návštěvníkům Lesy ČR otevíraná, nová naučná stezka

Lesy ČR dokončily v Českém středohoří výstavbu zcela nové naučné stezky nazvané „Okolím Karlovských rybníků za poznáním“. Její trasa vede kolem soustavy retenčních nádrží, které v minulých letech prošly díky Lesům ČR kompletní obnovou. Jeden a půl kilometru dlouhá stezka začíná u lesního altánu na východním břehu významné vodní plochy Děčínska, Velkého rybníka a dále pak prochází po jeho obvodu. Zde, jen kousek od osady Karlovka, nedaleko obce Velká Bukovina, v okrese Děčín, v Ústeckém kraji, proběhne v úterý 26. června, od 10 hodin i slavnostní otevření naučné stezky.

Náklady na vybudování stezky Lesy ČR hradily z Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Na její trase se nachází celkem sedm zastavení. Ta obsahují zajímavé informace o historii a obnově retenčních nádrží, lesích a rybníkách. Nedílnou součástí jednotlivých zastavení jsou kromě pěkných fotografií i detaily ze života místních vodních, lesních či mokřadních živočichů a rostlin.

Karlovské rybníky tvoří soustava tří retenčních nádrží. Vznikly již v roce 1947 na mokřadních loukách; původně sloužily k chovu ryb. Pro rekonstrukci celé soustavy, která stála skoro 7 milionů korun, se Lesy ČR rozhodly v roce 2003, ukončily ji v roce 2007. V devadesátých letech, kdy ještě nádrže do správy Lesů ČR nespadaly, došlo vlivem zanedbané údržby k poruše výpusti na Velkém rybníku a veškerá voda z něho vytekla. Rybníky postupně zarostly náletovými dřevinami. Díky Lesy ČR provedené rekonstrukci se podařilo vodu do lesní krajiny opětovně vrátit.

Retenční nádrže mají v naší krajině mimořádně důležitý význam. Pomáhají zadržovat vodu a zlepšují vodní režim. Další významnou funkcí je zvyšování biodiverzity v krajině. Nádrže slouží jako domov pro řadu živočichů, kteří jsou vázáni i biotopem rostlin, které rostou ve vodě nebo v její blízkosti. Mezi další doplňkové funkce nádrží patří funkce protipovodňová a rekreační.

Svou estetickou hodnotou i počtem druhů rostlin a živočichů je příroda v okolí Karlovských rybníků opravdu unikátní. Nakonec přesvědčit se může každý přírodu milující turista. Krajina kolem Karlovských rybníků je pro zajímavý výlet jako stvořená.

V Hradci Králové 22. června 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.